Lokacija Maksimir

Utorak 21:00 – 22:30

Četvrtak 21:00 – 22:30

Subota 15:30 – 17:00

 

Lokacija Trnje

Ponedjeljak 21:00 – 22:30

Srijeda 21:00 – 22:30

Petak 21:00 – 22:30